logo
Logo

Mesuese didaktike per parashkollor

Kontratë me kohë të plotë70,000 - 90,000 ALL

Rreth kësaj pune:

Dëshironi të bëheni Mesuese didaktike per parashkollor? Aplikoni nga 1 Nëntor deri më 30 Nëntor, 2023. (pas datës 30 Nëntor nuk do të pranohen aplikime të tjera). Çfarë fitoni në ABCTirana: • Bonus festash dhe ditëlindjesh. • Bonus të tjera për arritjen e objektivave. • Kurse falas. Ku është vendndodhja e ABCTirana: • Rruga Skender Luarasi 8, Komunës së Parisit në Tiranë. -> shiko në hartë https://www.abctirana.al/vendndodhja Do punoni: • 8 orë në ditë. • 24 ditë në muaj. Pushimet: • Dy të Shtuna në muaj. • Çdo të Djelë. • 28 ditë gjatë vitit. • Dita e festave kryesore. Ditë të tjera pushimi sipas ligjit dhe politikave të institucionit: • Për martesë, lindje, sëmundje ose fatkeqësi.

Kualifikimet:

• Minimumi 5 vite përvojë pune si Mesuese didaktike per parashkollor. • E certifikuar ose diplomuar për parashkollor.

Çfarë ju kërkohet të bëni:

• Hartimin e programeve didaktike për parashkollor • Përdorja e sistemit ABCTirana. • Raportet javore, mujore dhe vjetore. • Punimet artistike dhe artizanale.